Abora Prosjekt AS prøver å ha et godt og nært samarbeid med arkitekter og kommunale myndigheter når vi gjennomfører oppdrag innenfor antikvarisk restaurering.

Vi er godt kjent med antikvariske prinsipper, og har bred erfaring med trearbeid på denne type oppdrag.