Godkjenninger

abora

Sentral godkjenning

Sentral godkjenning av foretak er et frivillig hjelpemiddel for foretak som søker lokal godkjenning for ansvarsrett innenfor funksjonene søker, prosjekterende og utførende.

Sentral godkjenninger er en generell prekvalifisering av foretaks kvalifikasjoner vurdert opp mot kravene i byggesaksforskriften. Den sparer både foretak og kommune for tid ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett i konkrete byggetiltak. Foretaket slipper å fremlegge dokumentasjon av kvalifikasjoner i hver enkelt byggesøknad. Kommunen kan begrense seg til å vurdere om det er samsvar mellom foretakets sentrale godkjenning og byggetiltaket, herunder om det foreligger og vil bli benyttet nødvendig fagkompetanse og kvalitetssikring tilpasset det aktuelle tiltaket.

Våre godkjenninger er:

  • Prosjektering av Arkitektur i tiltaksklasse 1
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Arbeid på bevaringsverdige byggverk i tiltaksklasse 2
  • Utførelse av Riving og miljøsanering i tiltaksklasse 2

 

abora

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Ordningen har til hensikt å heve bedrifters miljøprestasjon. Bedrifter eller virksomheter som oppfyller definerte bransjevilkår kan sertifiseres som Miljøfyrtårn.

abora

Mesterbrev

Arbeid gjort av en mester bygger på gode håndverkstradisjoner. Mesteren sikrer fagmessig utført arbeid og riktig bruk av teknikker. En mester har gjennom sin utdanning og arbeidspraksis lært seg å være løsningsorientert. Som kunde får du gode råd og fagmessig oppfølging.
En mester har fag-/svennebrev, toårig mesterutdanning og lang praksis i yrket sitt.
I kraft av sin kompetanse ivaretar en mester miljømessige hensyn ved utførelse av håndverkstjenester.

I kraft av sin erfaring og fagkunnskap kan en mester styre både store og små prosjekter mot et godt resultat

 

abora

Godkjent opplæringsbedrift

Abora Prosjekt AS er godkjent opplæringsbedrift og tar jevnlig inn lærlinger som fullfører sin opplæring og tar fagprøven som tømrer. Vi legger stor vekt på at våre lærlinger har gode holdninger og tilegner seg den kunnskap som er nødvendig for å kunne levere et godt faglig håndverk. Vi er stolt av at en stor del av vår rekruttering skjer gjennom egne lærlinger.

 

abora

Start bank

StartBANK leverandørregister er et unikt samarbeid innen bygg- og anleggsnæringen. Byggenæringen Landsforening (BNL) har med utgangspunkt i prosjektet ”Seriøsitet i byggenæringen”, etablert et felles leverandørregister for bygg- og anleggsnæringen, kalt StartBANK. Utviklingen av leverandørregisteret har skjedd i tett samarbeid med offentlige myndigheter.

Formålet med leverandørregisteret er å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsnæringen, og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår.

Abora Prosjekt AS innehar godkjenning i StartBANK.