Abora Prosjekt AS påtar seg oppdrag i form av hovedentreprise.

Hovedentreprise er en entrepriseform der alle utførende fag er samlet hos en entreprenør – hovedentreprenør
I tillegg til kontrakten med hovedentreprenør må tiltakshaver ha ansvarlige prosjekterende for alle fagområder .

Abora Prosjekt AS har lang erfaring som hovedentreprenør i Bergen og omegn.

Vårt mål er å være en seriøs samarbeidspartner for profesjonelle og offentlige byggherrer.