Sosiale aktiviteter

Abora Prosjekt AS har helt siden starten hatt fokus på sosiale aktiviteter og har etablert egen velferdskomite.
To ganger i året avholdes det allmannamøter der alle deltar og vi planlegger og det fremlegges forslag til aktiviteter samt at det utarbeides en aktivitetsplan
Noen av aktivitetene vi har hatt siden oppstart

Vi vil også på frem og ha stort fokus på sosialt samvær i vårt firma, og har med glede registrert svært godt fremmøte og god stemning på våre aktiviteter.