Elektronisk timeregistrering

Vi benytter oss av tjenester levert av Ditio AS.
De leverer elektronisk prosjektstyring og timeregisrering.
Dette gir god sporbarhet og dokumentasjon på arbeider utført. 

På større prosjekter benytter vi elektroniske mannskapslister med kortscanner.