Miljø og samfunn

Byggebransjen har i de senere år opplevd en grønn revolusjon.
Abora Prosjekt as ønsker å være en ansvarlig samfunnsbygger og arbeider for å være i fremste rekke når det gjelder:
Å redusere miljøpåvirkningen.Å tilby ansatte, leverandører og samarbeidspartnere et sikkert, trygt og sunt arbeidsmiljø. Å sikre etisk adferd. Å hele tiden forbedre våre prestasjoner gjennom dialog med alle samarbeidsparter. Abora Prosjekt as er opptatt av et godt arbeidsmiljø.
Vi prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhet, er tilknyttet bedriftshelsetjeneste
og har et godt utbygd IK- og KS-system.

Vi arbeider innen en utsatt bransje, og selv små feil på en byggeplass kan føre til store konsekvenser, så forebyggende arbeider er særdeles viktig. Rutiner på fast rapportering, risikoanalyser og interne krav er en viktig del av vårt arbeid.

HMS er et prioritert satsingsområde for oss – Abora Prosjekt as skal
være en trygg og solid arbeidsplass.

GRØNT ANSVAR