• abora
  • abora
  • abora
  • abora

Abora Prosjekt AS har siden oppstart i år 2000 opparbeidet seg en solid og stabil kundekrets. Vi har alltid prøvd å fremstå som er seriøs aktør og hatt fokus på å utføre godt håndverk til rett tid og pris.

abora

Abora Prosjekt AS utfører byggoppdrag innenfor nybygg , rehabilitering og restaurering.

Vi rår over bygningsingeniør, byggmestere, tømrere og snekkere. Sammen utgjør vi et sterkt team med lang erfaring innen bygningsfaget. Vår lange erfaring, vår allsidighet og vårt nære samarbeid med anerkjente leverandører/underentreprenører gjør Abora Prosjekt AS til en solid samarbeidspartner i alle byggesaker.